Certyfikaty

Badania drzwi zewnętrznych Thermoline 96, w których osiągnęliśmy ponadprzeciętne wyniki,

upoważniają naszą firmę do umieszczania europejskiego znaku zgodności CE 'Communité Européen'

na naszych produktach.


Proces oznakowania wymagał spełnienia wielu niezbędnych procedur, takich jak sprawne działanie systemu zakładowej kontroli produkcji i przeprowadzenia niezbędnych badań technicznych. Deklarowane wartości naszych drzwi pasywnych potwierdzone są raportami badań przeprowadzonymi przez Notyfikowane Laboratorium.

 

Symbol CE jest deklaracją, że  nasze drzwi pasywne Thermoline 96 odpowiadają istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Oznakowanie CE umieszczone jest na naklejce znamionowej drzwi zewnętrznych, jego opakowaniu, w dokumentach handlowych i informacji dla konsumentów, że produkt spełnia postanowienia europejskiej normy PN-EN 14351-1+A1.


Polecamy Państwu nasze produkty jako wyroby spełniające najwyższe wymogi jakościowe i  techniczne.